1 Yıldız Eğitmen

1 yıldız ve 2 yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye, başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir.

1 Yıldız Eğitmen

Katılma koşulları:

 • Üç yıldız dalıcı ya da Federasyonca onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak

 • Üç yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az altı ay geçmiş olmak

 • Üç yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek

 • Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin ve 6 aydan daha eski tarihli olmamak üzere sağlık raporu almış olmak

 • En az lise ya da dengi okul bitirmiş olmak

 • Üç yıldız dalıcının sahip olma mecburiyetinde olduğu ( yön bulma , derin dalış , ilk yardım) uzmanlıklara ek olarak oksijen kullanımı ve gece dalışı uzmanlıkları ve ayrıca seçeceği diğer 5 adet uzmanlığa ait uzman dalıcı belgesine sahip olmak

 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

 • 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre veya Disiplin Kurulundan bir defada altı ay ya da son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan uzaklaştırma ya da hak yoksunluğu cezası almamış olmak ya da Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süreli ve/veya da süresiz iptal edilmemiş olmak

 • Yetkili bir dalış kuruluşunda eğitim aldıktan sonra Federasyonun açacağı bir yıldız eğitmen sınavında başarılı olmak

 • Program 

  • Giriş-Eğitim materyelleri

  • CMAS/SCSPF Standartları

  • Havuz Çalışmaları Prensipleri

  120 dak.

  • Farklı Dalış disiplinleri
  • Ders Anlatım Tekniği (1T1/1T4)

  120 dak.

  • Havuz Çalışmaları
  • Temel İlkyardım ve CPR (ilkyardım sertifikası olanlar muaftır)
  • Dalış Kazalarında Oksijen Kullanımı (Oksijen ilkyardımı sertifikası olanlar muaftır)
  • 1 Yıldız adaylarının ders anlatımları
  • 2 Yıldız adaylarının ders anlatımları
  • Deniz Canlıları,
  • Ekoloji
  • Çevre sorunları

  150 dak.

  • Malzeme-Bakım onarım (Sertifikası olanlar muaftır)

  8 saat

  • Deniz Dalışları

  Ders Anlatımları

  • Seçmeli Ders (Eğitmenlere 2 konu anlatımı)

  • Staj dersi (Kursiyerlere 1 konu anlatımı)

  Açık Deniz Dalışları

  Bröve almak için en az 5 açık deniz dalışı gerekmektedir. Deniz dalışları güneyde ve Marmara Bölgesi’nde (Saroz, Çanakkale, Gökçeada, Bodrum, Fethiye, Marmaris ya da Kaş) yapılacaktır.

  Havuz Çalışmaları

  • Kurtarma becerileri,

  • Navigasyon becerileri

  • Tüpsüz Dalış becerileri

  • 4 Eğitim Dalışı (staj)

  • Güncel fiyat bilgisi için lütfen irtibata geçiniz.

  • Eğitim materyelleri, teorik eğitimler, pratik havuz çalışmaları ve deniz dalışları ücrete dahil; bröve ücreti ve uzmanlık eğitimleri ücretleri hariç olacaktır. Geçerli ilkyardım sertifikası olmayanların

  • Temel ilkyardım kursuna katılmaları gerekmektedir.

  Daha detaylı bilgi, sorularınız ve başvuru için lütfen iletişim formunu doldurunuz. İletişim formu için lütfen TIKLAYINIZ