Sanayi Dalgıcı Olmak İstiyorum

Sanayi dalgıcı olarak çalışmak için sportif dalış belgeleri (CMAS, PADI, SSI vb) geçerli değildir.

Sanayi Dalgıcı Olmak İstiyorum

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sanayi Dalgıçlığı Kursu

Sanayi Dalgıcı Kimdir ?

Sualtı inşaatları, sudaki gemilerin karaya çekilmeden onarımı, sörvey çalışmaları, sualtı arama-kurtarma çalışmaları, sualtı boru ve iletişim hatlarının döşenmesi, sualtı boru hatlarının bakım-onarım işleri, basınç odası kullanma, dalış projeleri geliştirme, dalış organizasyonları kurma ve yönetme yeteneğine sahip teknik elemana “Sanayi Dalgıcı” adı verilir.

Sanayi dalgıçlarının çok geniş bir çalışma alanları mevcuttur. Başta denizcilik şirketleri ile sualtı inşaat şirketleri olmak üzere, petrol şirketleri, sualtı danışmanlık ve projelendirme şirketleri, yurtiçi ve yurtdışı dalış şantiyeleri, liman inşaatları, tersaneler, özel dalgıçlık ve kurtarma şirketlerinde sanayi dalgıçlarının çalışma alanları mevcuttur.

Dünyada artan petrol ihtiyacı nedeniyle petrol platformlarında sanayi dalgıclarına olan talep her geçen gün artarak devam etmektedir. Petrol platformlarında çalışan dalgıçlar, diğer dalgıçların bir ayda aldıkları ücreti 2-3 gün gibi kısa sürede kazanabilmektedir.

Öte yandan Körfez Ülkelerinin dalgıç ihtiyacı önümüzdeki en az 10 yıl boyunca artarak devam edecektir. Sonuç olarak sanayi dalgıçlığı geleceğin önemli mesleklerinden birisidir.

Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği

(Resmi Gazete Tarihi: 02.09.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23098)

Profesyonel Sualtı adamı: T.C. karasuları ile göller ve nehirlerde ticari amaçla dalış yapan kişidir.

Madde 4-(Değişik: RG.15/2/2008 – 26788)

Bu yönetmeliğe göre verilecek yeterlik belgeleri yeterlik seviyesine göre aşağıda belirtilmiştir.

Birinci sınıf dalgıç (first class diver)

Balıkadam gaz karışım (mix gas diver with scuba)

İkinci sınıf dalgıç (air diver)

Balıkadam (scuba diver)

Sanayi sektöründe çalışmak istendiğinde sportif dalış belgeleri (CMAS, PADI, SSI vs) geçerli değildir.

MERKEZİMİZDE İkinci Sınıf Dalgıç ve Balıkadam Kursları açılmaktadır.

Kurslarımız Milli Eğitim Bakanlığı ONAYLIDIR.

ÖNEMLİ:Kursu başarı ile bitirenlere “MEB Kurs Bitirme Belgesi” ve “Mesleki Dalış Kayıt Defteri” verilecektir.Bu belge ile Denizcilik Müsteşarlığı’nın yılda iki kez yaptığı sınava girilebilecektir.

Kursa Katılım Şartları:

a) Türk vatandaşı ve en az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak,

b) Sağlık bakımından sualtı adamlığı hizmetine elverişli bulunduğunu bu Yönetmelikte belirtilen sağlık hükümlerine göre belgelendirmek,

c) Aşağıda sayılan suçların herhangi birinden mahkûm olmamak.

1) Taksirli suçlar dışında ve tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere bir yıl yahut daha fazla hapis cezasıyla mahkûm olmamak.

2) Tecil edilmiş veya affa uğramış olsa bile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan suçların herhangi birinden mahkûm olmamak.

3) Tecil edilmiş veya affa uğramış olsa bile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci kısmında düzenlenen suçlar ile dördüncü kısmının dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde sayılan suçların herhangi birinden mahkûm olmamak.

d) 18 yaşını bitirmiş olmak.

Kullanılan ekipmanlar:

İşvereninizin sahip olduğu ekipmanları kullanma becerilerini edinmeniz önemlidir. Çok çeşitli ve modern endüstri ekipmanlarını kullanabilmek önemlidir. Ekipmanlarımız, KBM Exo-26, KBM MK-28, KBM Mk-17/Mk-37, video monitor sistemi, dijital kameralar, dijital fotoğraf makineleri, kuru elbise, çift bölmeli basınç odası, çok çeşitli SCUBA ekipmanları ve dalış bilgisayarları mevcuttur.

BURC'un kurslarına katılma Şartları:

Eğitim:

Türk vatandaşı ve en az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak gereklidir. Kursiyerler, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlerimlerini, ondalık ve kesirli sayıları, yüzde hesaplama ve basit formülleri hesaplayabilmeli ve yazılı ve sözlü iletişimde bulunabilmelidir.

Yüzme testi

Kursiyer kursa katılmadan önce, minimum 200 m yi durmadan ve yardım almadan istediği stilde yüzebilmeli ve bir kolu havada olacak şekilde en az 2 dk suda kalabilmelidir.

Sağlık:

Sağlık bakımından sualtı adamlığı hizmetine elverişli bulunduğunu “Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği”nde belirtilen sağlık hükümlerine göre belgelendirmek,

Bu konuda kursiyerlere tam donanımlı hastaneden ve hiperbarik tedavi merkezinden rapor alımı konusunda gerekli yardım sağlanacaktır.

İlk yardım:

Kursiyerler kursa katılmadan önce 12 ay içinde alınmış geçerli bir ilk yardım belgesine sahip olmalıdırlar. Bu belgelere sahip olmayanlara merkezimiz tarafından kurs verilecektir.

Kursa gelirken getirilecekler:

Kuru ya da ıslak dalış elbisesi, elbise başlığı, maske, palet, patik, dalış bıçağı, dalış eldiveni, dalış bilgisayarı ya da saati, iş elbisesi, iş eldiveni, iş ayakkabısı. İş ayakkabılarının her dalış sahasında giyilmesi zorunludur. Sıcak tutacak kıyafetler, bere, yağmurluk getirilmesi tavsiye olunur. Kişisel ekipmanlar BURC’tan uygun fiyata alınabilir ya da kiralanabilir. BURC çok çeşitli ve kapsamlı kaliteli dalış ekipmanlarını kursiyerlerine indirimli ve uygun fiyatla temin etmektedir. Kursa gelmeden önce dalış ekipmanı almayı düşünüyorsanız alacağınız malzemenin sanayi dalgıçlığına uygun olup olmadığından emin olmak için bizi arayın.

Teorik dersler  Gelirken not defteri, tükenmez ve kurşun kalem, cetvel ve hesap makinesi getiriniz. Ders notları size verilecektir.

Ön Hazırlık Kursu

Kurs başlangıcında, daha önceden hiç dalış yapmamış olanlar ön hazırlık kursuna tabii tutulacaktır. Bu kurs 2 Gün Teori, kişisel adaptasyona göre 3 ile 5 saat arasında havuz çalışması, kondisyon çalışmaları, deniz dalışları ve sınav yapılarak tamamlanır. Kursiyerler ön eğitimden sonra eğitime devam edip etmeyeceklerine karar verebilirler. Eğitime devam etmeyeceklere kurs ücreti İADE edilir

Daha detalı bilgi, sorularınız ve başvuru için lütfen iletişim formunu doldurunuz. İletişim formu için lütfen TIKLAYINIZ

Size göndereceğimiz bilgi paketinde neler bulacaksınız:

  • Doğru eğitimi nasıl seçmeli
  • BURC'ta mevcut olan eğitim seviyeleri
  • Kurs uzunluğu, fiyatı ve günleri
  • BURC'ta eğitime başlamak için gerekenler
  • Ekipman Gereksinimleri
  • İş bulmak için yardım
  • Başvuru formları ve diğerleri…

Yukarıdaki bilgileri içeren dosyamızın tarafınıza gönderilmesi için iletişim formunda yer alan bilgileri eksiksiz doldurunuz. Telefon numarası belirtmeyen adaylara geri dönüş olmayacaktır.

Daha detalı bilgi, sorularınız ve başvuru için lütfen iletişim formunu doldurunuz. İletişim formu için lütfen TIKLAYINIZ