2 Yıldız Eğitmen

1 yıldız dalış eğitmenin yetkilerine ek olarak, bir dalış kuruluşu kurabilir.

2 Yıldız Eğitmen

Katılma koşulları:

 • TSSF/CMAS bir yıldız dalış eğitmeni olmak
 • Bir yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra bir dalış kuruluşunda bir yıl kayıtlı eğitmen olmak
 • Bir yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra Federasyonun yetkili dalış kuruluşlarında kayıtlı eğitmen olarak en az 50 dalıcı belgesi vermiş olmak ve imzaladığı bilgi kayıt formlarının kopyalarını sunabilmek
 • Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin 6 aydan daha eski tarihli olmamak üzere sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanından sağlık raporu almış olmak
 • En az lise ya da dengi okul bitirmiş olmak
 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak
 • 07/1/1993tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre veya Disiplin Kurulundan bir defada altı ay ya da son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan uzaklaştırma ya da hak yoksunluğu cezası almamış olmak ya da Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süreli ve/veya süresiz iptal edilmemiş olmak
 • Yetkili bir dalış kuruluşuna kayıtlı bir eğitmenden eğitim aldıktan sonra Federasyonun açacağı iki yıldız eğitmen sınavında başarılı olmak

Program

 • Giriş-Eğitim materyelleri
 • CMAS/SCSPF Standartları
 • Açık Deniz Çalışmaları Prensipleri

120 dak.

 • Farklı Dalış disiplinleri
 • Ders Anlatım Tekniği (2T1/2T4)

120 dak.

 • Açık Deniz Çalışmaları
 • Temel İlkyardım ve CPR (ilkyardım sertifikası olanlar muaftır)
 • Dalış Kazalarında Oksijen Kullanımı (Oksijen ilkyardımı sertifikası olanlar muaftır)
 • 1 Yıldız adaylarının ders anlatımları
 • 2 Yıldız adaylarının ders anlatımları
 • Uzmanlık Kursları
 • Dalış Bilgisayarları

120 dak

 • Dalış planlaması
 • 1 Yıldız adaylarının ders anlatımları
 • 2 Yıldız adaylarının ders anlatımları
 • Deniz Canlıları,
 • Ekoloji
 • Çevre sorunları

150 dak.

 • Malzeme-Bakım onarım (Sertifikası olanlar muaftır)

8 saat

 • Deniz Dalışları
 • Ders Anlatımları
 • Seçmeli Ders (Eğitmenlere 2 konu anlatımı)
 • Staj dersi (Kursiyerlere 1 konu anlatımı)
 • Açık Deniz Dalışları
 • Kurtarma becerileri,
 • Navigasyon becerileri
 • Tüpsüz Dalış becerileri
 • 4 Eğitim Dalışı (staj)

Geçerli ilkyardım sertifikası olanlar için teorik eğitimler, pratik havuz çalışmaları ve deniz dalışları dahildir. Bröve isteyenler ek olarak belge ücreti ödemektedirler. Sertifikası olmayanların Temel ilkyardım kursuna katılmaları gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi, sorularınız ve başvuru için lütfen iletişim formunu doldurunuz. İletişim formu için lütfen TIKLAYINIZ