Olasılık Tabanlı Dalış Bilgisayarı Projesi

Yüzeyden beslemeli dalışlar için basitleştirilmiş bu sistemin amacı, sanayi dalgıçlarında vurgunu, olasalık tabanlı bir bilgisayar sistemi ile önlemektir. Yüzey ünitesi sinyalleri alarak bir PC ya da Laptopa aktarır.

Olasılık Tabanlı Dalış Bilgisayarı Projesi

Bu proje TUBİTAK TEYDEB tarfından 3100739 proje numarasıyla esteklenmiştir. Proje 2010 yılında başlamış ve 18 ay sürmüştür.

Proje Özeti 

Dalgıçların üzerindeki hayati tehditlerinden biri vurgun-dekompresyon hastalığına maruz kalmalarıdır. Sportif dalışlarda vurgunu önlemek için kolda taşınan dalış bilgisayarları geliştirilmiştir. Kullanımları en fazla 100m ile sınırlıdır ve yüzeyden gaz beslemeli, gerektiğinde solunum gazının değiştirildiği, satürasyon tekniğinin kullanıldığı sanayi dalışları için yetersiz kalırlar. Sistem dünyada ilk kez çevre ve fizyolojik parametreleri de hesaba katarak yüzeyde olasılık tabanlı modelleme yapan ve sanayi dalışları için dekompresyon planlayan sistem olarak planlanmıştır. Sistemin iki versiyonu geliştirilmiştir: 

1. Yüzeyden beslemeli dalışlar için basitleştirilmiş olan sistem; çevre ve fizyolojilk sensörlerden bilgi toplamaya ve bunları dalgıç haberleşme kablosu ile yüzeye ileten dalgıç ünitesine dayanır. Yüzey ünitesi sinyalleri alarak bir PC ya da Laptopa aktarır. Dalış amiri durum göstergelerini ekranda görebilir. 
2. Satürasyon dalış operasyonları için de benzer sistem 700m derinliğe kadar kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. 

Sistem ile dekompresyon hesaplamasına ek olarak aşağıdakiler hedeflenmiştir:

  • Elde edilen dalış verilerini bir veri tabanında toplayarak sistemi sürekli veri ile besleyerek tahmin gücünü arttırmak,

  • Avrupa ülkelerindeki dalış kayıt zorunluluğunu kağıtsız çözme,

  • Mevcut diğer risk faktörlerini sistemli ve ileri düzeyde tanımlayabilmek

  • Sanayi dalışları sırasında doğabilecek problemler karşısında uyarıcı göstergelerle sorunlar başgöstermeden önce doğru karar almak

Bu proje sonunda aşağıdaki ürünler ortaya çıkmıştır ve BURC'un tescilli markası olan INNOVASUB markası ile üretilmiştir:

Panel Mate:

Panel Mate, şirketlerin ticari dalış operasyonlarının kontrolünü ele geçirmelerini sağlar.
Panel Mate, basınç bilgilerini analogdan dijitale dönüştürür ve yüzey beslemeli dalgıçların derinliğinin uzaktan izlenmesini sağlar. Üç adede kadar yüzey beslemeli dalgıçları izleyebilir ve yüzeyde dekompresyon yönetimi yapılmasına izin verir.

Bu çığır açan teknoloji, ticari dalış verilerinin kaydedilmesine olanak tanır ve gerçek zamanlı verilerin internet üzerinden cep telefonları, iPhone, iPad ve PC'ler gibi mobil cihazlara aktarılmasını mümkün kılar.

Sistem ile dekompresyon hesaplamasına ek olarak aşağıdakiler hedeflenmiştir:

Elde edilen dalış verilerini bir veri tabanında toplayarak sistemi sürekli veri ile besleyerek tahmin gücünü arttırmak ve Avrupa ülkelerindeki dalış kayıt zorunluluğunu kağıtsız çözmektir.

Mevcut diğer risk faktörlerini sistemli ve ileri düzeyde tanımlayabilmek ve sanayi dalışları sırasında doğabilecek problemler karşısında uyarıcı göstergelerle sorunlar başgöstermeden önce doğru karar alabilmektir.

Panel Mate hakkında daha detaylı bilgi için lütfen TIKLAYINIZ

Supervisor Sidekick:

Birden fazla dalgcın dip sürelerini, dalış sürelerini, dalgıç detaylarını, kontrol listelerini takip etmek, dalış raporlarını hazırlamak dalış amirleri için kabus olabilir. Supervisor Sidekick yazılımı, dalış amirlerine yardımcı olmak ve evrak işlerini azaltmak için tasarlanmış eşsiz bir üründür.

Supervisor Sidekick hakkında daha detaylı bilgi için lütfen TIKLAYINIZ